Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

PRIVACYVERKLARING


1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.espa.be) is:

ESPA NV
Europark 1030
BE-3530 Houthalen
België
BTW BE 0401.296.522
RPR Antwerpen afdeling Hasselt

2. Persoonsgegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u berichten, vragen of bestellingen plaatst op deze website;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld tijdens registratie).

3. Doelomschrijving

De eventueel verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • u later te contacteren voor marketingdoeleinden (o.a. via onze nieuwsbrief);
  • bestellingen te verwerken.

Mocht u na inschrijven voor onze nieuwsbrief van gedachte veranderen, dan heeft u altijd de mogelijkheid om uzelf af te melden voor onze nieuwsbrief. Dit kunt u doen door op "uitschrijven" te klikken in de nieuwsbrief.


De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ESPA NV en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door ESPA NV verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

ESPA NV kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar huidige privacy beleid. In dat geval, zal ESPA NV hiervan een melding maken op de website www.espa.be alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden dit vernieuwde beleid te weigeren.

4. Beveiligingsmaatregelen

Als de verantwoordelijke uw gegevens overdraagt of ontvangt via deze website, wordt altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector gebruikt.

Als de verantwoordelijke bepaalde kritieke informatie ontvangt of overdraagt, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. ESPA NV is in het bezit van een SSL-certificaat en maakt gebruik van een beveiligde (HTTPS) verbinding. 

5. Inzagerecht

Op verzoek verleent ESPA NV aan de betrokkene(n) toegang tot alle persoonsgegevens die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de betrokkene(n) de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Ook als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

6. Cookies

ESPA NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Raadpleeg ons Cookie Policy voor meer informatie.
Wanneer u de website van ESPA NV bezoekt verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling zoals omschreven in ons Cookiebeleid.

7. Vragen

Mocht u na het lezen van ons Privacybeleid toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact met ons opnemen via:

Per e-mail: privacy@espa.be
Per telefoon: +32 (0)11 52 42 67
Per brief: ESPA NV, Europark 1030, BE-3530 Houthalen, België

Laden
Laden
Laden
Loading Latest Prices